Curs Lucrator in Comert

  Lucrator in comert

  COR : 5220.1.1

  Curs de calificare

  360 ore

  Ocupatia de lucrator comercial presupune vânzarea produselor, întocmirea si raportarea situatiei vânzarilor, actualizarea stocurilor de produse, operatiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfasurare a activitatii punctului de vânzare asigurat în conditiile respectarii normelor de calitate, igiena, sanitar-veterinare, protectia mediului si de sanatate si securitate în munca.

  Lucratorul comercial desfasoara, în principal, urmatoarele activitati:

  • efectueaza lucrari de curatenie si întretinere în vederea începerii activitatii si pregateste punctul de vânzare în vederea închiderii activitatii;
  • pregateste echipamentele , marfurile si documentele în vederea desfasurarii activitatii;
  • mentine aspectul estetic si promoveaza imaginea punctului de vânzare;
  • întâmpina clientii, identifica cerintele acestora si le prezinta oferta generala de produse si servicii, precum si produsele solicitate de acestia, comunicându-le toate informatiile necesare realizarii vânzarii;
  • vinde produsele/serviciile, completeaza formele de plata si încaseaza valoarea acestora;
  • ambaleaza si livreaza produsele vândute;
  • întocmeste si raporteaza situatia vânzarilor, identificând în acest scop documentele specifice
  • activitatii de vânzare si selectând din acestea informatiile necesare;
  • verifica si actualizeaza stocurile de produse, asigurând mentinerea acestora în termenul de garantie/valabilitate;
  • aplica normele de calitate în domeniul sau de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calitatii;
  • aplica prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca , asigurând identificarea riscurilor în munca, raportarea pericolelor care apar la locul de munca si interventia în caz de urgenta;
  • aplica normele de igiena, sanitar-veterinare si de protectia mediului în activitatea desfasurata.

   

  Mediul de activitate al lucratorului comercial îl reprezinta punctul de vânzare în comertul cu ridicata si cu amanuntul.

  Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

  • Copie CI / BI;
  • Copie certificat de naştere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copia ultimului act de studii;
  • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos);

  COMANDA PE MAGAZIN  Curs Expert Achizitii publice

  Expert achizitii publice

  COR : 214946

  Curs de perfectionare

  (42h / 7zile)

  Programul se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor, persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii, dar si altor persoane interesate de domeniu.

  Pentru a obține acreditarea ANC / CNFPA, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare

  Obiectivele cursului:

  • Aplicarea corecta a legislatiei in vigoare la autoritatile contractante;
  • Elaborarea strategiei de achizitii publice;
  • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
  • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
  • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
  • Gesionarea contestatiilor formulate in procedura de atribuire a contractului;
  • Evaluarea ofertelor depuse
  • Atribuirea contractului de achizitie publica.

   

  Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:

  • Certificatul de nastere (copie),
  • Certificatul de casatorie (copie),
  • Copie dupa cartea de identitate,
  • Diploma de licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),
  • Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),
  • Fisa de inscriere.

  COMANDA PE MAGAZIN


  Curs Formator

  FORMATOR

  COR : 242401

  Curs de perfectionare

  (42 ore / 7 zile)

  Cursul se adreseaza persoanelor care activează sau doresc să activeze în domeniul formării profesionale, indiferent de domeniul de activitate, și care vor să obțină acreditarea ANC / CNFPA. Obținerea certificării dă dreptul absolvenților să practice meseria de Formator (cod COR 242401).

  Competente dobandite:

  Unitati de competenta cheie

  • Titlul unitatii 1: Comunicarea în limba materna
  • Titlul unitatii 2: Comunicarea în limbi straine
  • Titlul unitatii 3: Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologie
  • Titlul unitatii 4: Competente informatice.
  • Titlul unitatii 5: Competenta de a învata.
  • Titlul unitatii 6: Competente sociale si civice
  • Titlul unitatii 7: Competente antreprenoriale
  • Titlul unitatii 8: Competenta de exprimare culturala

   

  Unitati de competenta generale

  • Titlul unitatii 1: Respectarea legislatiei specifice
  • Titlul unitatii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta
  • Titlul unitatii 3: Aplicarea normelor de protectie a mediului
  • Titlul unitatii 4: Asigurarea calitatii activitatii

   

  Unitati de competenta specifice

  • Titlul unitatii 1: Pregatirea programului/stagiului de formare
  • Titlul unitatii 2: Pregatirea formarii practice
  • Titlul unitatii 3: Realizarea activitatilor de formare
  • Titlul unitatii 3: Evaluarea participantilor la formare
  • Titlul unitatii 4: Evaluarea programului/stagiului de formare

   

  Abilități GENERALE dobândite:

  • Pregătirea formării: definirea obiectivelor, proiectarea activităților, organizarea activităților de formare, etc.
  • Realizarea activităților de formare: motivarea participanților la formare, facilitarea activităților de învățare, rezolvarea conflictelor, oferirea de feed-back participanților.
  • Evaluarea participanților.
  • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare: încurajarea reflecției personale și a auto-formării, promovarea învățării prin dinamica de grup, lucrul în echipă cu alți formatori și cu persoane-resursă, abordarea flexibilă a situațiilor de formare.
  • Marketing-ul formării.
  • Proiectarea programelor de formare: stabilirea scopului și a obiectivelor, identificarea resurselor necesare, elaborarea materialelor suport, stabilirea strategiei și construirea programului de formare.
  • Organizarea programelor și a stagiilor de formare.
  • Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

   

  Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:

  • Certificatul de nastere (copie),
  • Certificatul de casatorie (copie),
  • Cartea de identitate (copie),,
  • Diploma de licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),
  • Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),
  • Fisa de inscriere

  COMANDA PE MAGAZIN


  Curs Manager Proiect

  Manager Proiect

  COR : 241919

  Curs de perfectionare

  (42 ore / 7 zile)

  Cui se adreseaza cursurile?

  • Celor care lucreaza deja in domeniul Managementului de Proiect (in firme romanești sau internationale, firme de stat sau in orice domeniu al administratiei de stat sau locale), dar care doresc sa-și imbunatateasca nivelul cunoștintelor:
  • Celor care, confruntati cu viitoare proiecte, doresc sa capete competente in acest sens pentru a obtine noi responsabilitati in cadrul firmelor;
  • Celor care, nemultumiti de statutul lor actual, doresc sa-și schimbe cariera catre o directie cu deschidere polivalenta, cu o cerere foarte larga și care, practic, nu poate intra in criza;
  • Celor care se afla acum in etapa de formare profesionala (studenti, candidati la masterate etc.) și care doresc sa obtina inca de la inceputul carierei avantajul unei competente deosebite și cel al unui set de aptitudini - cel de Manager de Proiect.

   

  Pentru a obține acreditarea ANC / CNFPA, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare

  Competente dobandite: La finalul acestui curs participantii vor fi capabili sa identifice tipul și etapele planificarii muncii astfel incat sa optimizeze procesele de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor și gestionare a timpului. Vor putea sa implementeze practicile eficiente de leadership și motivatie in gestionarea relatiilor promovand dinamizarea și resposabilizarea echipelor de munca. Un leader specializat va fi capabil sa identifice fazele de dezvoltare a unei echipe de lucru.

   

  Astfel, acest curs va avea in vedere dobandirea urmatoarelor competente:

  • Proiectarea și managementul proiectelor europene;
  • Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;
  • Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european.
  • Beneficii: Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

   

  Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:

  • Certificatul de nastere (copie),
  • Certificatul de casatorie (copie),
  • Copie dupa cartea de identitate,
  • Diploma de licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),
  • Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),
  • Fisa de inscriere

  COMANDA PE MAGAZIN


  Curs Manager General

  Manager

  COR 112029

  Curs de perfectionare

  (42 ore / 7 zile )

  Obiectiv general: Dobandirea cunoștintelor și tehnicior necesare pentru un management calitativ, precum și a unei experiente practice in utilizarea tehnicilor de management.

   

  Obiective specifice:

  • sa ofere cursantilor un bagaj de cunoștinte teoretice care sa le permita abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului;
  • sa permita cursantilor folosirea managementului ca instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activitatilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale și politice moderne;
  • dezvoltarea unor abilitati practice utile lucrului cu pachete de programe destinate rezolvarii problemelor specifice managementului.

   

  Competente dobandite: La finalul acestui curs participantii vor fi capabili sa identifice tipul și etapele planificarii muncii astfel incat sa optimizeze procesele de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor și gestionare a timpului. Vor putea sa implementeze practicile eficiente de leadership și motivatie in gestionarea relatiilor promovand dinamizarea și resposabilizarea echipelor de munca. Un leader specializat va fi capabil sa identifice fazele de dezvoltare a unei echipe de lucru.

  Cursul se desfasoara pe durata a 42 ore a cate 16 ore de teorie si 26 de ore practica.

   

  Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:

  • Certificatul de nastere (copie),
  • Certificatul de casatorie (copie),
  • Copie dupa cartea de identitate,
  • Diploma de licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),
  • Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),
  • Fisa de inscriere

  COMANDA PE MAGAZIN